NL
Onze familie Kes(s)ler kent zijn oorsprong in de Duitse deelstaat Thüringen, in de gemeente Straufhain, zo'n beetje tussen Keulen en Praag in. Het is wel bekend dat Nederland in de 19e eeuw veel Duitse migranten kende uit de armere plattelandsgebieden.  Zo kwam ook een David Kesler in Amsterdam terecht. Hoe en met wie hij de reis ondernam is uiteraard niet vastgelegd. Velen gingen te voet. Eenmaal gevestigd in de hoofdstad, werkte David als kruier op het Rokin, waar hij grote pakketten en goederen vervoer. In zijn vrije tijd viel hij als een blok voor een Amsterdamse schone en liet er geen gras over groeien. Hij zal in ieder geval razendsnel Nederlands hebben geleerd om de Amsterdamse  Johanna Maria van Cleef een beetje fatsoenlijk het hof te kunnen maken.  Dit alles speelt zich af vlak na de eeuwwisseling van 1799 naar 1800. David woont dan in de Kalverstraat in de sociëteit op nr.219.  Johanna woont in de Vijzelstraat tussen de Singel en de Regulier Dwarsstraat boven ’t Wijnhuis met haar moeder Maria Catharina Bosman. Op 26 augustus 1803 trouwen ze. Johanna is dan al een maandje zwanger. De ouders van David leven niet meer. Ook Johanna´s vader Pieter leeft niet meer. David heeft als getuige zijn vriend Fredrik Kram of Schram uit de Halsteeg meegenomen. Fredrik is zelf nog maar net in het huwelijksbootje gestapt, heeft ook een Lutherse achtergrond en komt uit het Duitse stadje Alzey. 

Onder een fragment van het huwelijk van David Kesler en Maria Johanna van Cleef met hun eigen handtekeningen. Kesler dus met 1 s. 

 

EN
Our Kes(s)ler family originates from the German state of Thüringen, municipality Staufhain, somewhere between Cologne and Prague. It is well known that during the 19 th century many German migrants from the porer regions came to Holland. Among them was a young David Kesler who came to Amsterdam. We don't know how and with whom he travelled. It is ofcourse not recorded. Many travelled by foot. Once settled in the Dutch capital, David found a job as a porter at the Rokin. where he carried large packages and goods. In his spare time he fell in love with a young lady from around. I guess he must have learned Dutch very quick for he had to court Johanna Maria van Cleef. This all went on right after the turn of the 19th century. David then lived in the Kalverstraat at the "sociëteit" at number 219. Johanna and her mother Maria Catharina Bosman lived above the Winehouse at the Vijzelstraat, between the Singel and the Regulier Dwarsstraat. David and Johanna got married on august  26, 1803. She is already pregnant for one month. Davids parents and Johanna's father are no longer alive. As a witness David choose his friend Fredrik Kram or Schram, who lives at the Halsteeg. Fredrik himself just got married and also has a  Lutheran background. He was born in the German town of Alzey.

Below a fragment of David and Johanna's wedding including their signatures. Kessler is still  written with one s.

Ook in Duitsland kwam vernoeming naar familie veelvuldig voor. In dit geval werd de eerste zoon meestal naar zijn vader vernoemd, overleden of niet.  Een tweede zoon kan de namen van zijn grootouders krijgen. In dit geval luistert de tweede zoon van dit gezin naar de namen Pieter Bernhard. Pieter is hierin een duidelijke vernoeming naar de grootvader aan zijn moeders kant. Dat betekent dat Davids vader ene Bernhard Kesler was uit de Thuringse omgeving Straufhain. Misschien ook wel in het plaatsje Stressenhausen.  David Kesler is geboren in 1780. Vader Bernhard moet dan ongeveer tussen 1730 en 1760  zijn geboren.

 

Stressenhaussen anno nu. In deze kerk is de Evangelisch lutherse David Kesler wellicht gedoopt.

In Germany naming children after family members is also very common. Most of the time the first born son would carry his fathers first name. The second son would carry his grandfather's names. David and Johanna's second born son is called Pieter Bernhard. We know that Johanna's father was named Pieter. So now we know that David's father must have been Bernhard Kesler from the Thuring state, Straufhain municipality and to be specific, from a village called Stressenhaussen. David was born in the year of 1780. His father Berhard must have been born between 1730 and 1760.    

 

Below is a picture of Stressenhaussen. Maybe David Kesler was baptized in this Lutheran church

 

 

Bronnen/sources: 
Huwelijk: Stadsarchief Amsterdam  Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 651, blad p.33
Stressenhaussen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stressenhausen

 

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb