Een Kes(s)ler familie uit Bandung

NL
Toen ik mijn grootvader Teddy Kessler (1923-1996) in levende lijve alles kon vragen over de familiegeschiedenis, wist ik nog niet dat mijn interesse daarin zo groot zou worden. Zo gaan die dingen. Ik had nu zoveel willen vragen. Via ooms en tantes kreeg ik diverse documenten om in ieder geval een redelijke start te maken. En gelukkig leven we in het digitale tijdperk. Nog nooit was de wereld zo bereikbaar. En nergens zijn archieven digitaal zo toegankelijk als in Nederland. Via een boedelerfenis uit 1965 van Jeanne Pantekoek - Kessler, kreeg ik een overzicht van de kinderen en kleinkinderen van mijn grootvaders grootouders in handen, hier en daar in handschrift aangevuld. De dame in kwestie was overleden na een auto ongeluk in de buurt van Brussel. De oudste zoon van een van haar zusters nam als jurist de boedelverdeling op zich. Ik kende sinds mijn jeugd alleen de elf broers en zusters van mijn grootvader. Die hadden ook allemaal kinderen en kleinkinderen. Al best een grote familie. Nu ontvouwde zich ineens een wereld van zijn ooms en tantes. Naast de boedelerfenis kreeg ik van diezelfde jurist een heus onderzoek naar de voorouders Kessler in handen. Zijn grootvader Kessler weigerde medewerking toen hij vanuit Nederland werd benaderd door genealogen die een hele grote familie Kessler, bekend geworden door de oliehandel,  in kaart trachtten te krijgen voor in het Nederlands patriciaat, een boekje waarin de genealogieën worden opgenomen van niet adellijke maar wel invloedrijke Nederlandse families. Ze wilden er namelijk niet voor betalen. En zo bleef onze Kessler geschiedenis in nevelen gehuld. Tot nu. Dit werk vertelt wie die eerste Kessler was die voet aan wal zette in Nederlands-Indië. Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heb ik in kaart gebracht, een beetje van hun levens vermeld, en in de meeste gevallen is het me zelfs gelukt om foto's te vinden. Dit is het verhaal van een familie Kessler die zich via Amsterdam en Bandung uiteindelijk verspreidde naar alle windstreken.   

Cliff Bos, zomer 2021.

 

EN
When I had the opportunity to ask my grandfather Teddy Kessler  (1923-1996) everything about his family history, I didn't know I would develop such a great interest. That's the way life goes I guess. So many questions I have for him now. Via uncles and aunts I received various documents with which I could at least make a decent start. And thankfully nowadays we live in the so-called digitale age.  The world has never been so accessible. And nowhere in the word you can find so many archives digitized and easy to access as in the Netherlands. Through an estate inheritance from 1965 about Jeanne Pantekoek - Kessler, I received a typed overview of my grandfather's grandparents and their children, here and there supplemented in handwriting. The lady in question had died from a car accident near Brussels. One of her sister's sons, took her estate inheritance on him. Since my youth I only knew about my grandfather's eleven brothers and sisters. They all had children and grandchildren.  Quite a large family. And now a whole new world of my grandfather's uncles and aunts unfolded. Next to the estate inheritance I got hold of a genealogical research from the same person. His grandfather Kessler once refused to cooperate after being asked for information about his forefathers and descendants by professional Dutch genealogics.   They were doing research on a Dutch Kessler family well known in the oil industry, to give them a place in 'het Nederlands patriciaat', a book of genealogies of non noble but influential families. But they refused to pay him. And that's how our Kessler history was kept shrouded in mist.  Until now. This work will tell you who was the first Kessler to set foot on ground in the Dutch Indies. I identified his children, grandchildren and great grandchildren, mentioned what was known of their lives and in most cases I even found a photo. This is the story about a Kessler family that spread out via Amsterdam and Bandung to all over the world.