Neeltje Kesler

NL
Neeltje is geboren in de Ridderstraat op 22 april 1816 om elf uur in de avond. Neeltje is de jongste dochter van David Kesler en Johanna Maria van Cleef. Vader David werkte op dat moment als bediender. Moeder Johanna Maria werkt als tapster. Adam Gölles, trad op als getuige.  Als tweede getuige trad op Christiaan Stuurke.

 

EN
Neeltje was born in in Amsterdam in the Ridderstraat at april 22, 1816, at eleven 'o clock in the morning, being the youngest daughter of David Kesler and Maria van Cleef.  They both sold and served liquer. Firts witness was Adam Gölles. Second witness was Christiaan Stuurke.

Neeltje is naaister van beroep als ze op 26 jarige leeftijd in het huwelijk treedt met de 20 jarige Jan Godefridus Hoohenkerk. Het is 2 november 1842. Bruidegom Jan is kruier van beroep. De getuigen van dit huwelijk zijn broodbakker Gerrit Kaaij oud 35 jaar, Kleermaker Jacob Hendrik Erdt oud 34 jaar, kapper Carel Haurer 52 jaar en Fredrik Schram 32 jaar. Allen uit Amsterdam. Onder de handtekeningen van bruid en bruidegom en hun getuigen:

26 year old Neeltje worked as a taylor when she married 20 yar old Jan Godefricus Hoohenkerk on november 2, 1842. Jan worked as a porter. Witnesses are baker Gerrit Kaaij, 35 years old, tailor Jacob Hendrik Erdt 34 years old, barber Carl Haurer, 52 years old and Fredrik Schram, 32 years old.   They all reside in Amsterdam. Below the signatures of both bride and groom and their 4 witnesses:

Volgens de Amsterdamse volkstellingen, gehouden tussen 1861 en 1863, wonen Neeltje en Jan eerst aan de Amstel op huisnummer 462 en daarna op de Keizersgracht huisnummer 5. Het gezin telt 7 kinderen. 

 

Willem Frederik Tallee, geboren 6 maart 1843
Maria Catharina Elisa Tallee, geboren 13 oktober 1844
Frederik Willem Tallee , geboren 14 november 1845
Andries Frederik Tallee, geboren 19 december 1846
Jan Godefricus Tallee, geboren 7 november 1851
Hermannus Godefricus Tallee, geboren 26 januari 1853
Doris Pieter Tallee , geboren 7 september 1854

 

Kennelijk was de geboorte van zoon Jan Godefricus een zware bevalling. Neeltje wordt op 12 oktober 1851 voor 27 dagen verpleegd in het Binnengasthuis, afdeling vrouw zieken.

In een latere telling van dit gezin ontbreken Neeltjes echtgenoot, en hun kinderen Hermannus Godefricus, en Doris Pieter. Het bevolkingsregister bestempeld Neeltje als besteedster in 1851. Neeltje doet een beroep op het Huiszittenhuis in de jaren 1854, 55, 56 en 57. Ook hier wordt vermeld dat Neeltje weduwe is.

Op haar 43 ste staat ze te boek als weduwe en winkelierster, als ze op 11 april 1860 trouwt met de 29 jarige kruier Ludovicus Jacobus de Vogel, die in de eerder genoemde volkstellingen in hetzelfde huis aan de Amstel woonachtig is. Als getuige verschijnen Ludovicus Jacobus' broers fabrykant Jacobus Wilhelmus de Vogel en schoenmaker Albertus Hermannus de Vogel. Overige getuige zijn bediende Johannes Jacobus Halburg en schoenmaker Hermanus Hiep.

 

According to the Amsterdam census between 1861 and 1863, Neeltje and Jan firts live at the Amstel number 462. and later at the keizersgracht number 5. Their family counts 7 children. 

 

Willem Frederik Tallee, born march 6, 1843
Maria Catharina Elisa Tallee, born october 13, 1844
Frederik Willem Tallee , born november 14, 1845
Andries Frederik Tallee, born december 19, 1846
Jan Godefricus Tallee, born november 7, 1851
Hermannus Godefricus Tallee, born january 26, 1853
Doris Pieter Tallee , born september 7, 1854

 

The birth of son Jan Godefricus must have been a heavy delivery. Neeltje was hospitalized for 27 days from oktober 12, 1851 at the Binnengasthuis, department ill women.

A later census misses Neeltjes husband and their children Hermannus Godefricus and Doris Pieter. According to the registry office, Neeltje as a profession helped other women to find a job. In the years 1854, 55, 56 en 57 Neeltje is depending on poverty help again. She by now is a widow. 


At age 43, besides being widow, and owner of a little shop, she married 29 year old  porter Ludovicus Jacobus de Vogel, who according to a previous census shared the same house at the Amstel. Witnesses are Ludovicus' brothers, manufacturer  Jacobus Wilhelmus de Vogel and shoemaker Albertus Hermannus de Vogel. Besides both brothers, Johannes Jacobus Halburg and Hermanus Hiep appear.

Neeltje is overleden op 12 augustus 1881 te Amsterdam, 65 jaar oud. De aangifte wordt gedaan door haar echtgenoot.

Neeltje passed away in Amsterdam at august 12, 1881, 65 years old. Her husband reported her deaht.

 

Bronnen: 
Geboorte Neeltje: Netherlands, Noord-Holland Civil Registration, 1811-1950 Amsterdam (geboorten) Geboorten 1816 20 mrt-14 jun en 20 mrt-14 jun
1e huwelijk: BS Huwelijk Noord-Hollands Archief Reg.4 fol. 177v 02-11-1842 Amsterdam
2e huwelijk: BS Huwelijk Noord-Hollands Archief Reg.3 fol. 2 11-04-1860 Amsterdam, Weduwe van Jan Godefridus Hoohenkerk
Huiszittenhuizen, archiefnummer 349, inventarisnummer 869 Gemeente: Amsterdam Periode: 1851-1870
Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 567 (p 246), 569, 619
Patiëntenregisters, archiefnummer 5268, inventarisnummer 2520 Gemeente: Amsterdam Periode: 1854

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb