NL
De 2e generatie Keslers zijn geboren en getogen in Amsterdam. Hun komaf is zeer eenvoudig. Ze groeiden op in een klein kamertje in de straten achter de huidige Beurs van Berlage. Om te overleven moest er gewerkt worden. En hoe meer monden te voeden, hoe meer geld er binnen moest komen. David Kesler en Johanna Maria van Cleef brengen te Amsterdam in ieder geval 8 kinderen op de wereld, te weten:  

EN
The second generation Keslers were born and raised in Amsterdam. They were quite poor. They probably lived in a small room somewhere behind the 'Beurs van Berlage'. To survive they had to work. And the more mouth to feed, the more money they had to make. In te city of Amsterdam David Kesler and Johanna Maria van Cleef raised the following 8 children:

  1. David Kesler(1804)
  2. Pieter Bernhard Kesler (1806)
  3. Anna Beatrix Kesler(1808)
  4. Dorus Pieter Kesler(1811)
  5. Maria Catharina Elisabeth Kesler (1814)
  6. Neeltje Kesler(1816)
  7. Lodewijk Kesler(1818)
  8. Carel Kesler (1821)

 

Het werd al snel duidelijk dat het gezin Kesler het zonder hulp niet zou redden. Een dak boven het hoofd hadden ze, maar genoeg eten niet, net als zovele gezinnen in die tijd. Daarvoor konden ze gebruik maken van het zogenoemde huiszittenhuis. Hier konden gezinnen komen voor een maaltijd. De gezinnen werden geregistreerd. Onder is de registratie te zien van de familie Kesler. Je ziet dan na de eerste paar kinderen al dat de hulp moet worden ingeschakeld.

Vader David komt te overlijden in 1828. Hij overlijdt op 26 april om 8 uur in de ochtend in zijn woning aan de Nauwe Lombardsteeg.  Nu staat moeder Johanna Maria er alleen voor.  Uiteindelijk zal moeder Maria Johanna van Cleef de rest van haar leven afhankelijk blijven van het Huiszittenhuis. 

 

 

It soon became obvious that the Kesler family could not make it on their own. They had a roof above their heads, but not nearly enough to eat, like so many others in those days. Because of that, they could ask for help at the so called 'Huiszittenhuis'. Families could registrate  and receive a meal for the day. Below yo can see the registration of the Kesslers. You can see they started asking for help since the birth of their fourth child. 

Father David passed away at the 26th of april 1828 at 8 o clock in the morning at their residence in the Nauwe Lombardsteeg. Mother Johanna had to manage all by herself from now.  Eventually Maria Johanna van Cleef remained depended of meals provided by  the 'Huiszittenhuis' the rest of her poor life.

Moment van inschrijving in het Huiszittenhuis is 1813 dat werd bijgehouden gedurende de jaren.  Ook de kinderen werden bijgeschreven. De kinderen werden doorgestreept als zij niet meer deel uitmaakten van het huishouden omdat zij hun eigen huishouden begonnen of waren overleden. Te zien is dat de inschrijving op meisjesnaam van de echtgenote staat. 

 

The moment of registration at the Huiszittenhuis is 1813, that was kept up during the years. The crossed out names of the children would mean that they had left the family home or they had passed away.  For the registration of families at the Huiszittenhuis, they always registrated the names of the wifes. 

De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan ‘huiszittende armen’ plaatsvond. Dat waren officieel geregistreerde armen die niet in een gasthuis of tehuis waren gehuisvest, maar nog in hun eigen huis woonden.
Deze vorm van armenzorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk en kwam in de zeventiende eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. Er was zowel aan de Oude Zijde een Huiszittenhuis (Oudezijds Huiszittenhuis of Oudezijds Huiszittenaalmoezeniershuis) aan het Waterlooplein, voorheen de Leprozenburgwal of Leprozengracht, als aan de Nieuwe Zijde een Huiszittenhuis (Nieuwezijds Huiszittenhuis) aan de Prinsengracht. In 1808 zijn de beide instellingen samengevoegd onder het bewind van de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen. Een aanpassing van de Armenwet in 1870 betekende het einde van de Huiszittenhuizen en hun regenten. Bij raadsbesluit van 9 november 1870 werd de bedeling vanuit de Huiszittenhuizen opgeheven.

 

The Huiszittenhuis are the homes from which help was given to the poor. The poor were officially registered as families that did not live in a poorhouse or guesthouse because they still could afford their own homes. This form of poor relief originated from the poor relief of the churches. and became a responsibility of the city council. A 'huiszittenhuis' was seated at the 'Oude Zijde' (Oudezijds Huiszittenhuis or Oudezijds Huiszittenaalmoezeniershuis), at Waterlooplein before known as Leprozenwal or Leprozengracht, and at the Prinsengracht. In 1808 both the institutions were combined. An adjustment in the law that concerned the poor, meant the end of the Huiszittenhuis institution and its regents. By council decision on november the 9th 1870 the Huiszittenhuis cancelled.

Op 26 april 1828 overlijdt vader David Kesler, 49 jaar oud:

On the 26th of april 1828 father David Kesler passed away, 49 years old: 

 

Op 30 November 1853 wordt Johanna Maria opgenomen in het Buitengastziekenhuis, afdeling vrouwen zieken. Hier overlijdt ze op 1 december 1853, zoals onder in de meest rechtse kolom te lezen is.

 

On the 30th of november 1853 Johanna Maria was hospitalized in the 'Buitengastziekenhuis', department of women. This is wehere she passes away on the 1st of december 1853, as you can read in the right column . 

 

Bronnen/sources:

David Kesler: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 287, blad p.37(folio 19), nr.2, aktenummer DTB 287
Pieter Bernhard Kesler: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 289, blad p.145(folio 73), nr.8, aktenummer DTB 289
Anna Beatrix Kesler: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 291, blad p.14(folio 7v), nr.4, aktenummer DTB 291
Dorus Pieter Kesler: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 294, blad p.38(folio 19v), nr.1, aktenummer DTB 294
Catharina Elisabeth Kesler: Huiszittenhuizen, archiefnummer 349, inventarisnummer 865, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2023
Neeltje Kesler: Huiszittenhuizen, archiefnummer 349, inventarisnummer 865, Bevolkingsregister 1853-1863, archiefnummer 5000, inventarisnummer 619
Lodewijk Kesler: Huiszittenhuizen, archiefnummer 349, inventarisnummer 865
Overlijden Johanna Maria van Cleef: Patiëntenregisters, archiefnummer 5268, inventarisnummer 2459 
Overlijden David Kesler (sr): Familysearch Netherlands, Noord-Holland Civil Registration, 1811-1950 Amsterdam (overlijden) Overlijden 1828 21 mrt-9 jun en 22 mrt-6 jun

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb