David Kesler

David, geheel in Duitse traditie vernoemd naar zijn vader, is geboren te Amsterdam in de 'agter de beurs' op 27 maart 1804. Doopgetuige was grootmoeder Maria Catharina Bosman. Op 7 maart 1827 trouwt David de 20 jarige Christina Margrita Schuijlenburg. David junior is dan kok. Christina is visverkoopster.  Vader David is tapper van beroep. Onder de doop en trouwakte.

 

David, according to German tradition named after his father, was born in Amsterdam at the 'Agterdebeurs' on march 27, 1804. Witness was grandmother Maria Catharina Bosman. David marries the 20 year old Christina Margrita Schuijlenberg on march 7, 1827. David works as a chef. Christina sells fish. David's father sells liquer. Below  the baptism and marriage certificates.  

Een jaar na dit huwelijk overlijdt David Kesler senior op 26 april 1828 om acht uur in de ochtend. David blaast zijn laatste adem uit in zijn laatste woning aan de Nauwe Lombardsteeg.  Zoon Dorus Pieter is 17.  Zoon David (24) heeft intussen zijn eigen gezin. David junior had een winkelruimte in de Nes waar hij ingemaakt voedsel verkocht. Hem komen we in de krant vaker tegen:

A year after their marriage, David's father dies at april 26, 1828, 8 'o clock in the morning.  David senior passed away at hids residence at the Nauwe Lombardsteeg. His other son Dorus Pieter was 17 years old. David junior owned a store in the Nes where he sold pickeld food. He advertises in the newspaper 'Algemeen Dagblad'. The upper message on the right mentiones a fire in the store in 1833, that caused a lot of damage. But fortunately  all the goods where insured.  

Algemeen handelsblad 02/04/07/10/13/16/19/-09-1833 en 01-09-1835

David woont in 1852 nog wel in de zwarte Bijlsteeg. Advertenties kom ik niet meer tegen. Geen wonder, want de volkstelling geeft aan dat David zeeman is, samen met zijn naamgenoot en minderjarige zoon. Ik vermoed dat echtgenote Christina Maria en dochter Grietje aan wal bleven.   

I could not find any advertisements after 1836. In 1852 David and his family live at the Zwarte Bijlsteeg. The Amsterdam census of that year mentiones that David's occupation is that of a sailor. His wife and daughter stayed in Amsterdam.

In datzelfde jaar wordt David 15 januari 1852 veroordeeld naar de strafkoloniën. Vanuit Zwolle wordt hij gestuurd naar Veenhuizen waar hij verblijft tot 1 april 1852. Waarom hij precies naar Veenhuizen is gestuurd wordt niet vermeld. Een alcoholverslaving kan een reden zijn geweest.

 

The same year of the Amsterdam census, I also find that Davd was sent to the penal colonies in Veenhuizen. The reason why is not mentioned. Alcohol could have been a cause, being a sailor.

 

Op 15 augustus 1865 wordt hij wederom veroordeeld tot de strafkolonie. Er wordt niet vermeld waarom hij is veroordeeld. David verlaat de strafkolonie niet meer. Hij overlijdt op 7 oktober 1869 in de ouderdom van 65 jaar..

 

 

On august 15, 1865 David is again convicted and snet to Veenhuizen. Again the reason is not mentioned. The penal colony will be his last adres, for he dies at october 7, 1869, 65 years old. 

Op 31 mei 1871 komt David's zoon terecht in het buitengasthuis afdeling Mannen zieken, 35 jaar oud en sjouwer van beroep. Interessant is dat bij de namen van zijn ouders wordt vermeld dat moeder Christina Margaretha Schuijlenberg dan is overleden, maar bij vader David wordt vermeld dat hij nog leeft. David overleed twee jaar eerder in een strafkolonie in Norg, Drenthe. Zoon David heeft dat nooit geweten.  Zelf verliet hij het ziekenhuis niet meer levend. Hij stierf op 4 juni 1871 en liet weduwe Annegina Handema achter. David en Annegina woonden in het Groot Hemelrijk, een oude wijk ten noorden van het huidige Kattengat, dat in 1928 is afgebroken.

 

On May 31, 1871, David's son (also named David), ends up in the hospital which is named the 'Buitengasthuis', department 'ill men'. His mother Christina Margaretha Schuijlenberg is mentioned as having passed away. Strange enough his father isn't. So David never knew that his father had passed away 2 years before in the penal colony in Norg/Veenhuizen in the Drenthe province.  David himself didn't leave the hospital alive. He died on june 4, 1871 and is survived by his wife Annegina Handema. David and Annegina lived in the 'Groot Hemelrijk' neighbourhood, north of the 'Kattegat'.  In 1928 the neighbourhood was demolished.  

 

Bronnen:
Geboorte: 5001 Inventaris van het Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) 138-294 Evangelische Lutherse Gemeente 287 1804
Krantenberichten: Delpher.nl
Archief Veenkolonies
Registratie: Inschrijvingsregisters van veroordeelde bedelaars en vrijwilligers 1822-1866 - deel W, archiefnummer 0137.01, inventarisnummer 441, aktenummer 3384
Registratie: Inschrijvingsregisters van veroordeelde bedelaars en vrijwilligers 1822-1866 - deel P, archiefnummer 0137.01, inventarisnummer 434, aktenummer 201
Overlijden: BS Overlijden Drents Archief te Assen, 1869 Aktenummer 140 Registratiedatum 09-10-1869 Akteplaats Norg

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: