Sophia Amelia Martens

We gaan terug naar de familie Brouwer. De eerste Brouwer in Indie, Willem, trouwde Sophia Amelia Martens., het vierde kind van Jan Hendrik Martensz en Jacoba Margaretha Christoffels. Sophia Amelia had 2 oudere broers. Robert Jacob overleed toen Sophia 2 jaar oud was. Een jaar na haar geboorte werd een dood kind geboren. Haar moeder overleed eveneens in datzelfde jaar. Haar vader hertrouwde in 1808. Daarna kreeg zij nog een broertjes en zusje. in 1814 overleed hun moeder. Sophia was elf. Vader trouwde opnieuw een naamgenoot van Sophia en er komen weer een broertje en twee zusjes. De nog maar vijftien jarige Sophia trouwde zelf in 1818 met de 9 jaar oudere in Utrecht geboren militair Willem Brouwer. Je vraagt je af of de thuis situatie daar een rol in speelde. Zusje Josine overlijdt het jaar daarop aan de pokken, slechts een jaar oud. Vader Jan Hendrik overlijdt in 1833. In 1840 overlijdt haar broer Adriaan Nicolaas.

 

Jan Hendrik Martens

Jan Hendrik, de oudste zoon van Hendrik Martensz en Martha Hendriksz is geboren te Amboina op 15 november en gedoopt op 4 december 1771@, vermeld als assistent 13 juli 1792, als kapitein der burgerij 1807, 1808 en 1811, notaris 10 okt. 1812, als lid Raad van Justitie 1816-1818, ontvanger inkomende en uitgaande rechten, president wees- en boedelkamer -1830n, overl. Amboina 20 maart 1833. Jan Hendrik had voordat hij trouwde al een zoon genaamd

1 Adriaan Nicolaas geb. Amboina 28 jan. 1792,

Jan Hendrik trouwde te Amboina in 1796 met Sophia Adriana Knop, gedoopt te Amboina op 6 januari 1779 en overleden te Amboina in 1801. ZIj was een dochter van Lodewijk Melchior en Sophia Adriana Levrand / Levrant. Samen kregen twee zonen:

2 Robert Jacob Martens, gedoopt te Amboina op 29 november 1796 overl. ald. 1805 en

3 Lodewijk Alexander, gedoopt te Amboina 20 januari 1799, overl. ald. 1800.

Jan Hendrik trouwde in 1802 te Amboina opnieuw met  Jacoba Margaretha Christoffels(z), geb. Amboina 1779, overl.ald. 1804, dr. van Dirk en Rosina Jansz. Zij kregen

 1. Sophia Amelia geb. Amboina 17 jan. 1803, ged. ald. 24 april 180810),
 2. Doodgeboren kind, Amboina 1804.

Het derde huwelijk van Jan Hendrik te Amboina in 1808 was met Catharina Abigaël van Clootwijk,

geb. Makassar 20 sept. 1777, overl. Amboina . . febr. 1814. Zij was een dochter van Jan Dirk en Maria Deefhout; Zij kregen samen

 1. Hendrik, geb. Amboina 24 aug. 1809,
 2. Maria Louisa geb. Amboina 6 aug. 1811,

Ook het volgende huwelijk te Amboina in 1815 met Sophia Frederika Fey, geb. Amboina 15 juni 1790, overl. ald. 17 mei

1825, dr. van Ds. Johann Coenraad en Maria Jozina van den Brink bracht kinderen:

 1. Jacobus Leonardus, geb. Amboina 6 dec. 1816,
 2. Josina Cornelia Martens, geb. Amboina 1818, aan de pokken overl. ald. 1819.
 3. Johanna Christina Martens, geb. Amboina 12 nov., ged. ald. 21 nov. 1818l*), overl.

 

 

Hendrik Martens

Hendrik, het tweede kind van Robbert Martensz en Catharina Speldt, is geboren te Amboina 2 juli 1745. Hij werd aangenomen als soldaat in 1757. Hendrik wordt vermeld als assistent op 18 april 1767 en op 3 juli 1769 als boekhouder. Op 14 juli 1774 wordt hij vermeldt als soldij-overdrager tevens secretaris van weesmeesteren. Op 4 juli 1777 en op 8 oktober 1778, als onderkoopman en als soldijboekhouder op 16 december 1782, 30 juli 1783, 17 januari 1785 en 12 april 1786. Hendrik wordt als lid van de Raad van Justitie vermeldt op 30 juni 1785 en als hoofd van Larike op 11 november 1787 en 1792, overl. Amboina 23 febr. 1794, Hendrik trouwde te Amboina in 1770 met Martha Hendriksz, geboren te Amboina op 25 aug. 1749, overl. ald. 31 dec. 1823. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik, geb Amboina 1771
 2. Robbert , geb. Amboina 1773, vermoedelijk overleden voor 22 juni 1781.
 3. Catharina , geb. Amboina [1775], vermoedelijk overleden voor 22 juni 1781.
 4. Jacobus Leonardus , geb. Amboina (na 22 juni) 1778 als zuigeling overleden
 5. Jacobus Leonardus , geb. Amboina 1779,
 6. Johanna Jacoba , geb. Amboina 1782, verm. jong overl.
 7. Elias , geb. Amboina 1783, verm. jong overl.
 8. Lodewijk M, geb. Amboina 1785, verm. jong overl.

 

Robbert Martenz

Robbert Martens is een zoon van Hendrik Martens en Avia van Soerden. De familie Martens heeft een eigen wapen: Een keper getopt van een verkort breedarmig kruis en vergezeld van drie sterren en een schildvoet beladen met een snoek. Helmteken: een ster van het schild. Met dit wapen zegelde Hendrik Martens als lid van de Raad van Justitie te Amboina in 1776 en 30 juni 1785.

 

 

Hendrik Martijnz

Hendrik was de eerste Europese Martens in Nederland Indie. Hendrik Martens kwam uit Den Haag. Hij vertrok op 7 januari 1694 als matroos met het schip “De Drie Kroonen” vanuit Texel naar Indië, aankomst ter reede van Kaap de Goede Hoop is op 7 juni 1694. Hendrik vaart op verschillende schepen in de Oriënt. Hij verblijft van oktober 1695 tot augustus 1699 te Japara en vanaf december 1699 op Ambon. Hij wordt er vermeld in 1718 als kwartiermeester. Hendrik trouwde Avia van Soerden. Hendrik overleed te Amboina op 7 september 1742 zonder testament en een weinig goederen, nalatend een . Onder het extact uit de inventaris van de VOC.

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb