Anton Pieter Makatita

NL
Anton Pieter is geboren te Batavia op 16 juni 1913 als zoon van als dochter van Lucas Makatita en Maria Francisca Kessler. Onder een foto van Anton Pieter (Piet) en echtgenote Maria Petronella Hermanna Berger (Dusy) uit het democratisch-socialistisch dagblad ‘Het vrije volk’ van 04-03-1958.

 

EN
Anton Pieter was born in Batavia on June 16, 1913 as son of as daughter of Lucas Makatita and Maria Francisca Kessler. Below a photo of Anton Pieter (Piet) and wife Maria Petronella Hermanna Berger (Dusy) from the democratic-socialist daily newspaper 'Het vrijevolk' of 04-03-1958.

Via de Britse Pathe website is hier een link naar een video uit 1958 getiteld 'England: Rebel Ambassador To London.', waarin Anton Pieter Makatita wordt geïnterviewd over zijn deelname aan de Sumatraanse tegenregering Amir Sjarifuddin.  

https://www.britishpathe.com/video/VLVA568BNN7W3MG7VST22F8Q20SJE-ENGLAND-REBEL-AMBASSADOR-TO-LONDON/query/Makatita

 

Krantbericht:

Om een idee te krijgen van wat er speelde in de jonge republiek, onder een stuk uit de Ijmuider Courtant van 28 februari 1958 pagina 5.

Here is a link from the British Pathe website to a video from 1958 entitled 'England: Rebel Ambassador To London.', in which Anton Pieter Makatita is interviewed about his participation in the Sumatran counter-government Amir Sjarifuddin.

 

 


Newspaper report:

To get an idea of ​​what was going on in the young republic, under a piece from the Ijmuider Courtant of February 28, 1958, page 5.

Onder 3 foto's van Anton Pieter Makatita, zijn echtgenote en zoon in 1968 in hun huis en achtertuin in London. 

Below 3 photos of Anton Pieter Makatita, his wife and son in 1968 in their home and backyard in London.

 

Anton Pieter overleed  op 21 juni 1998  in het St John's Hospital in Livingston (Vlakbij Edinburgh). Maria Petronella Hermanna overleed op 12 augustus 2005 in het Woodlands Nursing Home, eveneens in Livingston.

 

Anton Pieter died "on June 21, 1998" in St John's Hospital in Livingston (near Edinburgh). Maria Petronella Hermanna died on August 12, 2005 at the Woodlands Nursing Home, also in Livingston.

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: