Charlotte Rosalie Coldenhoff

NL
Charlotte Rosalie is geboren te Batavia op 17 november 1914 als dochter van Theodora Catharina Mossel en Heinrich Erdmann Coldenhoff.  Zij trouwde te Padang op 9 januari 1942 de in Utrecht geboren Antoine Jean Theodore Just de la Paisieres , sinds 16 augustus 1940 weduwnaar van Cato Bertha Isadora Nederlof. Vlak na hun huwelijk vallen de Japanners de Indonesische archipel binnen. 

 

EN
Charlotte Rosalie was born in Batavia on November 17, 1914 as daughter of Theodora Catharina Mossel and Heinrich Erdmann Coldenhoff. She married Antoine Jean Theodore Just de la Paisieres, born in Utrecht on January 9, 1942, in Padang, widower of Cato Bertha Isadora Nederlof since August 16, 1940. Shortly after their marriage, the Japanese invade the Indonesian archipelago.

Beiden komen terecht in de interneringskampen bij Bangkinang -Sumatra 65 km ten westen van Pakan Baroe (Midden-Sumatra). Er waren twee kampen, een mannen- en een vrouwen­kamp, op ongeveer 2 km van het dorp Bangkinang en ongeveer 2 km van elkaar verwijderd. Bekende gegevens van Antoine Jean Theodore : 

Both end up in the internment camps at Bangkinang -Sumatra 65 km west of Pakan Baroe (Central Sumatra). There were two camps, a men's and a women's camp, about 2 km from Bangkinang village and about 2 km apart. Known data of Antoine Jean Theodore :

Nummer Naam Gebouw Barak Nr Functie
463 Just de la Paisières, A.J.Th 1907 A2 73 Veth & Zn.

Bekende gegevens Charlotte Rosalie :

Naam m/v Leeftijd Wanneer geïnterneerd
Just de la Paisieres, Chr v 27 april-mei 1942

Ik kom het gezin tegen in het telefoonboek van Sumatra van 1949. Goeroen is een klein plaatsje in het regentschap Lima Puluh Kota van de provincie West-Sumatra. Antoine Jean Theodore werkt als hoofdagent voor de handelsmaatschappij Veth& Zn.

I come across the family in the Sumatra telephone book of 1949. Guruen is a small town in the Lima Puluh Kota regency of the province of West Sumatra. Antoine Jean Theodore works as a chief agent for the trading company Veth&Zn.

 

Charlotte Rosalie en haar echtgenoot verlieten Nederlands Indië op 13 november 1950 via de haven Tandjong Priok  aan boord van het schip de Indrapoera van rederij Rotterdamse Lloyd. Zij en nog 100 andere personen voeren de Rotterdamse haven binnen op 10 december 1950.  

 

Charlotte Rosalie and her husband left the Dutch East Indies on 13 November 1950 via the port of Tandjong Priok  on board the ship Indrapoera of shipping company Rotterdamse Lloyd. She and 100 other persons entered the port of Rotterdam on December 10, 1950.

 

Antoine Jean Theodore was een zoon van Henri Theodoor Just de la Paisieres en Jantje Johanna Willemina Brinkerhof, en draagt de titel jonkheer. Zijn grootvader Adrien Anne Just de la Paisières was officier in de orde van Oranje. Antoine Jean Theodore overleed op 27 maart 1975 te Apeldoorn. In de Telegraaf van 29-04-1975 kom ik de overlijdensadvertentie tegen:

 

 

Antoine Jean Theodore was a son of Henri Theodoor Just de la Paisieres and Jantje Johanna Willemina Brinkerhof, and bears the title jonkheer. His grandfather Adrien Anne Just de la Paisières was an officer in the Order of Orange. Antoine Jean Theodore  died on March 27, 1975 in Apeldoorn. In the Telegraaf of 29-04-1975 I came across the obituary:

 

Bronnen:
Delpher, Geneanet, Roosjeroos, Regeringsalmanakken van Nederlands Indie.

 

 

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: