David Anthony Deans

NL
David Anthony (Dave) is geboren te Singapore 26 december 1942 als zoon van Robert Andrew Deans en Grace Marie Pennefather. Hij zat in het Japanse interneringskamp Sime Road te Singapore, en droeg campnumber 1200. David was geen goede leerling. Hij moest  school verlaten  nadat hij het tweede jaar van de SJI Highschool bleef zitten. Dat zou betekenen dat hij laagbetaalde baantjes moest aannemen, doorgaans uitgevoerd door onopgeleide Chinese, Indiase en Maleische arbeiders. Dave's ouders maakten zich erg ongerust over Dave's toekomst. In 1961 deed zich een kans voor om een leven op te bouwen in Nieuw Zeeland. Hij nam die kans aan en vertrok naar Auckland waar hij in het begin terecht kwam bij goede vrienden. Hij nam verschillende baantjes aan waarbij van zijn leesvaardigheid niet veel werd gevraagd. Dave was ook muzikaal en trad op in diverse podia in Auckland. Ook in de atletiek was hij goed. Goed genoeg om Nieuw Zeeland te vertegenwoordigen op de 100 meter sprint, zoals hij vroeger op het SHIJ ook zijn school vertegenwoordigde. Hij ontmoette de Maleisisch Singaporese Sardia. Ze kregen samen twee kinderen. Helaas hield het huwelijk geen stand.  Dave geniet van zijn pensioen in Auckland. 

 

 

EN
David Anthony (Dave) was born in Singapore on December 26, 1942 as the son of Robert Andrew Deans and Grace Marie Pennefather. He was in Sime Road Japanese internment camp in Singapore, wearing camp number 1200. David was not a good student. He had to leave school after he remained in the second year of SJI High School. That would mean taking low-paid jobs, usually performed by uneducated Chinese, Indian and Malay workers. Dave's parents were very worried about Dave's future. In 1961 an opportunity arose to build a life in New Zealand. He took the opportunity and left for Auckland where he initially ended up with good friends. He took several jobs where his reading skills were not much demanded. Dave was also musical and performed in various stages in Auckland. He was also good in athletics. Good enough to represent New Zealand in the 100m sprint, as he used to represent his school at SHIJ. He met the Malaysian Singaporean Sardia. They had two children together. Unfortunately, the marriage did not last. Dave is enjoying his retirement in Auckland.

Links/left, David Anthony Deans, rechts/right Donald Thomas Deans, middle John Byrne, een vriend/a friend.

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb