Donald Thomas Deans 

NL
Als ik driftig aan het speurneuzen ben naar de familie roots, wordt ik in 2013 benaderd door iemand die zich ook heeft verdiept in de Kesslers. Hij is druk met de identificatie van een heleboel Kesslers.  Geregeld krijg ik de vraag of er weer een door hem gevonden Kessler in mijn familie voorkomt. Zo komt hij ook met een John Frederik Kessler. Hij is er van overtuigd dat deze Kessler in onze familie thuis hoort, en heeft via een tussenpersoon contact met een persoon uit Australië, die beweert een afstammeling te zijn van een Marie Kessler. Ik heb op dat moment mijn bronnen ook nog niet helemaal uitgepluisd maar koppel de persoon uit Australië met Annetta Maria Kesler die met een Henry Deans en later met een Richard Day getrouwd moet zijn geweest in Singapore.  Met die gegevens lijkt mijn contactpersoon overtuigd van de familieband. Ik krijg zelfs een foto van marie Kessler in handen. Zeven jaren verstrijken als ik zelf de nakomelingen van Annetta Maria Kesler probeer te vinden. Google is weer een berg informatie rijker en ik vind een familie Deans uit Singapore. Ik speur de persoon uit 2013 op maar zijn e-mailadres van destijds werkt niet meer. Gelukkig vind ik hem nog terug via het Stamboomforum. Als ik hem te pakken krijg, en hem vraag om zijn contact uit Australië, ontvang ik het e-mailadres van een Don Deans. Don blijkt enorm geïnteresseerd in zijn voorouders en heeft zijn onderzoek verwerkt in een historisch familie document. Hij heeft er een mooi werk van gemaakt dat hij binnen de familie houdt. Via zijn document bevestigt hij dat hij een kleinzoon is van Annetta Maria Kessler en Henry Deans en vertelt veel over zijn ouders en broers en zussen. 

Donald Thomas (Don) is geboren op 17 oktober 1946 te Singapore als zoon van Robert Andrew Deans en Grace Marie Pennefather.

 

 

 

EN
In my eager search for the family roots, I am approached in 2013 by someone who has also studied the Kesslers. He's busy identifying a lot of Kesslers. I am regularly asked if there is another Kessler found by him in my family. He also comes with a John Frederik Kessler. He is convinced that this Kessler belongs in our family, and through an intermediary has contact with a person from Australia, who claims to be a descendant of a Marie Kessler. At that time I also didn't go through my sources completely, but link the person from Australia with Annetta Maria Kesler who must have been married to a Henry Deans and later to a Richard Day in Singapore. With that information, my contact person seems convinced of the family connection. I even get my hands on a picture of Marie Kessler. Seven years pass as I try to find the descendants of Annetta Maria Kesler myself. Google has gained another mountain of information and I find a Deans family from Singapore. I track down the person from 2013 but his email address from back then no longer works. Luckily I can still find him through the Family Tree Forum. When I get hold of him, and ask him for his contact from Australia, I get the email address of a Don Deans. Don turns out to be very interested in his ancestors and has incorporated his research into a historical family document. He has done a great job of keeping it in the family. Through his document, he confirms that he is a grandson of Annetta Maria Kessler and Henry Deans and tells a lot about his parents and siblings. Donald Thomas (Don) was born on October 17, 1946 in Singapore, the son of Robert Andrew Deans and Grace Marie Pennefather.

Links een foto van Don genomen in Tasmanië. In het midden is Don's huwelijksfoto genomen in 1984. Rechts een portretfoto van de family Deans v.l.n.r. staand Don Deans, schoonzoon Tristan Adams (Laura), zoon Ryan, zittend Ex echtgenote en moeder Vicki, dochter Laura, en schoondochter Mimi (Ryan).

On the left a photo of Don taken in Tasmania. In the middle is Don's  weddingphoto taken in 1984. On the right a portrait photo of the Deans family from left to right. standing Don Deans, son-in-law Tristan Adams (Laura), son Ryan, sitting Ex wife and mother Vicki, daughter Laura, and daughter-in-law Mimi (Ryan).

Links: Van links naar rechts, Joyce, Don, Barbara en David, genomen in 2007 in Singapore tijdens een familiereunie. Rechts: Ryan, Mimi en Leon Deans

Left: Left to right - Joyce, Don, Barbara and David taken in 2007 in Singapore at a family reunion. Right: Ryan, Mimi and Leon Deans

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: