Dunlop Andrew Deans

NL
Dunlop Andrew (Andrew) is geboren te Singapore op 6 maart 1929 als zoon van Robert Andrew Deans en Grace Marie Pennefather. Hij ging naar school op het St. Joseph's Institution. De oorlog onderbrak zijn opleiding. Waar zijn ouders en broers en zusters op de lijst van geïnterneerden voorkomen van kamp Sime Road, ontbreekt zijn naam. Dit komt omdat begin 1944 Andrew door zijn ouders naar het Bahau Interneringskamp in Maleisië werd gestuurd. Hij was niet alleen. Een oom en tante zaten daar ook. Andrews ouders hadden geen idee van de slechte omstandigheden in dit kamp. Na de oorlog werkte Andrew als administratief medewerker bij the Bank of the Netherlands in Singapore, later werkte hij als Accountmanager bij het Princes Hotel Garni. Zijn laatste werkende jaren bracht hij door bij een advocatenkantoor. Hij ging vervroegd met pensioen vanwege zijn gezondheid. Andrew is zijn leven lang alleen gebleven. Na de dood van zijn vader in 1967, nam Andrew de zorg voor zijn moeder op zich, zoals hij zijn vader had beloofd. Andrew overleed op 17 oktober 1994 in Singapore. Zijn as werd in de zee gestrooid zoals hij zelf had gewenst. Onder een foto van baby Andrew met zijn stiefopa Fred. En links een foto van Dunlop Andrew in zijn twintiger jaren.

 

 

 

EN
Dunlop Andrew (Andrew) was born in Singapore on March 6, 1929 as the son of Robert Andrew Deans and Grace Marie Pennefather. He went to school at St. Joseph's Institution. The war interrupted his education. Where his parents and brothers and sisters appear on the list of internees of camp Sime Road, his name is missing. This is because in early 1944 Andrew was sent by his parents to Bahau Internment Camp in Malaysia. He wasn't alone. An aunt and uncle were also there. Andrew's parents had no idea of ​​the poor conditions in this camp. After the war, Andrew worked as an administrative assistant at the Bank of the Netherlands in Singapore, later as an Account Manager at the Princes Hotel Garni. He spent his last working years at a law firm. He retired early due to his health. Andrew has been single all his life. After his father's death in 1967, Andrew took care of his mother, as he had promised his father. Andrew died on October 17, 1994 in Singapore. His ashes were scattered in the sea as he himself wished. Below is a picture of baby Andrew with his stephgrandfather Fred on the left. On the right a photo of Dunlop Andrew in his mid 20s.

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: