Josephine Eleonore Carolina

NL
Josephine Eleonore Carolina is geboren te Meester Cornelis op 24 juli 1905 als dochter van Petronella Elisabeth Kessler en Henri Leonard Albertus Koks. Zij huwt Freddy Krafft, geboren te Batavia op 10 september 1910. Freddy is klerk van beroep in 1942. Hij wordt in 1942 opgepakt door de Japanners in Bandung aan de grote Postweg Oost. nog voor 1947 krijgt het stel een zoon genaamd Henry. Moeder Petronella Elisabeth woont bij hen in huis. Vanwege de geboorte van het kind, moet oma Petronella verhuizen naar de garage.  Petronella werd gewassen bij de naastgelegen waterput. Hier is zij gevallen, kreeg een hersenschudding en raakte in coma waar ze niet meer uit kwam. Het laatste adres van de familie Krafft is de Sawohlaan nummer 31 in Batavia. Na het teken van de warga negara krijgen zij spijt en opteren voor een repatriëring naar Nederland.  Josephine, een dame met een moeilijk karakter, wordt, ongeacht de animositeit tussen beiden, hierin bijgestaan door de echtgenoot van haar zuster.

Volgens naturalisatie woont Freddy Krafft met zijn gezin, zonder beroep, in 1966 in Appingedam.

 

 

EN
Josephine Eleonore Carolina was born in Meester Cornelis on July 24, 1905 as daughter to Petronella Elisabeth Kessler and Henri Leonard Albertus Koks. She married Freddy Krafft, born in Batavia on September 10, 1910. Freddy was a clerk by profession in 1942. He was arrested in 1942 by the Japanese in Bandung on the large Postweg Oost. Before 1947 the couple had a son named Henry. Mother Petronella Elisabeth lived in their house. Because of the birth of one of the children, Grandma Petronella had to move into the garage. Petronella was washed at the water well. Here she fell, got a concussion and fell into a coma that she couldn't get out of. The last address of the Krafft family is the Sawohlaan number 31 in Batavia. After the sign of the warga negara, they regret it and opt for repatriation to the Netherlands. Josephine, a lady with a difficult character, is assisted by her sister's husband, regardless of the animosity between the two.

According to naturalization, Freddy Krafft lives with his family, without occupation, in 1966 in Appingedam.

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb