Paul Adam

NL
Paul Adam is geboren in 1927 te Bandung als zoon van Dorus Robbert Pieter Kessler en Dora Isabella Takia Post. Oom Paul en tante Lietje waren ook graag geziene mensen op de verjaardag van mijn grootouders. Ze kwamen uit Noord Holland. Het toeval wil dat tante Lietje ook familie had in Zaltbommel, waar wij woonden. Mijn vaders moeder Johanna Holtz, was in Zaltbommel bevriend met de indische mevrouw Pöttger. Tante Lietje was een van haar kinderen. Mijn vader kende de familie al sinds dat hij in 61´ in Zaltbommel kwam wonen. Hij had dezelfde leeftijd als Theo Pöttger, een jongere broer van tante Lietje. Ik ben er met mijn ouders vele jaren later zelf over de vloer geweest. Een aantal kinderen van oom Paul en tante Lietje was hier ook bij. Oom Paul is na de oorlog vanuit Java als DETA jongen naar Nieuw Guinea gekomen. Er heerste in Nieuw Guinea een groot tekort aan arbeidskrachten en daar moest de regering op korte termijn een oplossing voor bedenken. Hierop werd de Dienst Economische Technische Aangelegenheden opgericht. Meer dan duizend jongemannen van Indische afkomst werden geronseld voor de opbouw en ontwikkeling van Nieuw Guinea. De jongens moesten de Nederlandse nationaliteit hebben, niet jonger dan 18 jaar zijn, en een goede gezondheid bezitten. Men kreeg een contract van een jaar en de reis werd betaald. Huisvesting, eten en medische verzorging werd gratis verstrekt. Ze kregen anderhalve gulden per werkdag van acht uur. Op zaterdagen werd vijf uren gewerkt.

 

EN
Paul Adam was born in Bandung in 1927 as son of Dorus Robbert Pieter Kessler and Dora Isabella Takia Post. Uncle Paul and Aunt Lietje were also welcome people on my grandparents' birthday. They came from North Holland. Coincidentally, aunt Lietje also had family in Zaltbommel, where we lived. My father's mother Johanna Holtz was friends in Zaltbommel with the Indian Mrs Pöttger. Aunt Lietje was one of her children. My father had known the family since he came to live in Zaltbommel in 61´. He was the same age as Theo Pöttger, a younger brother of Aunt Lietje. I visited there myself many years later with my parents. A number of uncle Paul and aunt Lietje's children were also present. Uncle Paul came to New Guinea from Java as a DETA boy after the war. There was a serious shortage of workers in New Guinea and the government had to come up with a solution in the short term. The Department of Economic Technical Affairs was established on this basis. More than a thousand young men of Indian descent were recruited for the construction and development of New Guinea. The boys had to have Dutch nationality, be no younger than 18 years old, and be in good health. They got a one-year contract and the trip was paid for. Housing, food and medical care were provided free of charge. They received one and a half guilders per eight-hour working day. Five hours were worked on Saturdays.

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: