Kinderen van Dorus Pieter Kessler uit Amsterdam

 

Dorus Pieter Kesler x Tjamlon Nio

David Pieter Kes(s)ler (1856)
Annetta Maria Kessler (1862)

Dorus Pieter Kesler x Len Zie Tjam

 

John William Kesler (1865)

Petronella Kesler (1867)

 

 

De 3e generatie Keslers zijn de eerst geboren Keslers in Nederlands Indië. Via vader Dorus Pieter stroomt het Duits-Nederlandse bloed door hun aderen. Van moeders kant vloeit het Chinese Peranaken bloed. Dorus Pieter krijgt in 1856  zijn eerste kind, een zoon, met de Chinese Tjamlon Nio. Hij krijgt de namen David Pieter. In de navolgende jaren worden geboren dochter Annetta Maria in 1862, zoon John William in 1865 en dochter Petronella in 1867. Volgens familieoverlevering komt deze Chinese dame te overlijden en moet Dorus Pieter vervolgens met haar jongere zuster een relatie zijn aangegaan.  Een stamboom van kleinzoon Jan Kesler vermeld dat de twee jongste, kinderen van de jongere zuster zijn.  

Bandung had in 1854 ongeveer 12000 inwoners waarvan slechts 9 van Europese komaf (wiki). Aan de vestiging van Europeanen en vreemdelingen hingen namelijk strenge restricties.  Tot 1853  was een speciale vergunning nodig voor vestiging .  Vader Kesler is vermoedelijk na de opheffing van deze vergunning vanuit Batavia naar Bandung vertrokken om zich te vestigen. Toen Bandung in die periode werd aangewezen als hoofdstad van West Java en door het verhuizen van diverse departementen vanuit Batavia, voltrok zich langzaam de groei naar een stad. Een fragment uit De Oostpost : letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad,  van 18 december 1862 illustreert hoe klein Bandung nog was door het woordgebruik 'dessa' wat 'dorp' betekent:

In den namiddag van den 31sten October zijn in het district Rengel, afdeeling Toeban, door een' orkaan verwoest 222 inlandsche woningen, de daken van twee tabaksloodsen in de dessa's Taloen en Koeroewan, toebehoorende aan den heer Vreede, alsmede twee tabaksloodsen in de dessa's Soko Redjo en Bandoeng van den heer van Drongelen.

Onder een afbeelding van de oudste vooroorlogse kaart van Bandung, dat aangeeft hoe kleinschalig Bandung een 30 jaar voor de komst van de eerste Kesslers was.

 

De 4 Kesler halfbloedjes verliezen al op jonge leeftijd hun vader, namelijk in 1871, en zullen zeker opgevangen zijn door hun Chinese familie. Vanwege waarschijnlijk de kleine omvang van Bandung komen de kinderen allen terecht in Batavia, waar  ook ongetwijfeld Chinese familie woont en waar bovendien gedegen onderwijs is. David Pieter, John William en Petronella trouwen aldaar. Annetta Maria trekt van daar uit naar Singapore.  De 4e en misschien ook de 5e generatie Kesslers moet deze tantes en ooms ook goed gekend hebben.  En er zullen ook zeker foto's gemaakt en gedeeld zijn. Maar waar zijn deze gebleven! Uiteindelijk keren David Pieter en Petronella terug naar Bandung, wat dan al fors gegroeid is.

 

De voorouders van de zogenoemde Peranakan Chinezen, komen vooral uit het zuiden en zuidoosten van China. Er waren er die als handelaren voet op Indonesische wal zetten. Rond 1700 waren het diegenen die de armoede en hongersnood ontvluchtten, en dankzij de VOC op Java een fatsoenlijk inkomen konden verdienen.  In Bandung vestigde de Chinezen zich in een eigen kamp rond Pasar Baroe.

 

Het is wel waar dat de Chinezen het aan rasgevoel nooit heeft ontbroken. Dat heeft een solidariteitsgevoel bij hen ontwikkeld, waardoor zij zich op een bijzonder standpunt in de loop der eeuwen hebben weten te handhaven. [...] Zij hebben zich met de inlandse bevolking vermengd maar niet verenigd. Aan de andere kant hebben zij contracten met Europeanen vermeden, althans op Java, welke een doorlopende staat van ondergeschiktheid, een verhouding van dienaar en meester medebrengen, gelijk bij huisbedienden het geval is. Zij hebben zich eenvoudig als handelaars en industriëlen tot die contracten met Europeanen bepaald, waarin zij gelijkgerechtigde partijen zijn. Door een dergelijke bewuste gedragslijn, door hun solidariteit, hun aaneensluiting, door de kracht van hun geheime genootschappen, opgericht met het doel om elkaar te steunen en van waar uit, zo nodig, de dwingende macht van het lijdelijk verzet in werking kon worden gebracht, hebben zij tussen Europeanen en Inlanders in, als bangsa tengah (middenvolk), een aparte stelling weten te handhaven.

P.H. Fromberg, De Chineesche beweging op Java.
Amsterdam: Elsevier. 1911

 

Deze genealogie begint bij mijn grootvader Teddy Kessler, geboren te Bandung 18-09-1923 en overleden te Boxmeer 29-04-1996, en behelst informatie over diens voorouders, de broers en zusters daarvan en hun kinderen. Met betrekking tot informatie van nog in leven zijnde personen is ivm de wet op privacy om persoonlijke toestemming gevraagd

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: