Anetta Maria Kesler

 

NL

Mr. Händel
Anetta Maria, die zichzelf Maria of Marie noemde,  zag het levenslicht in het nog piepkleine dorpje Bandung op 20 december 1862, waar ze haar vroege jeugd doorbracht. Na het overlijden van haar vader Dorus Pieter Kesler in 1871, komen zij en haar broers en jongere zuster met tante en moeder in Batavia terecht waar ze goed onderwijs kunnen volgen. Op een goed moment verruild ze volgens neef Anton Pieter Makatita Batavia voor Singapore. Ze vertrekt met een Zwitserse heer met de achternaam Händel. Dit verhaal wordt bevestigd door een van haar kleinzoons. Aan deze relatie met de heer Händel komt een einde. Ze heeft dan als alleenstaande ouder, een aantal kinderen onder haar hoede waarvan niet bekend is of ze de biologische moeder is. Van twee van deze kinderen is de naam bekend. Zij heetten Dennis en Gustave Alphonso. Die laatste vind ik terug in het zogenaamde Straits Settlement Blue book for the year 1926, een soort almanak. Hij staat geregistreerd als klerk in de Singapore Post Office, waar hij Senior mailofficer is. Het lijkt erop dat hij op 1 juli 1926 is aangenomen. Zijn jaarsalaris is vastgesteld op 900 Singaporese dollar. Volgens een genealogie  op geneanet moet hij zijn geboren rond 1880. De genalogie is specifiek opgezet voor Burghers en Eurasians. In 1931 is hij Inspector of postmen 1 grade.

 

Henry Deans
Kort daarna ontmoet ze de in 1858 in Newton-upon-Ayr, Ayrshire, Scotland geboren Henry Deans. Henry is een zeeman. Hij is onder andere kapitein geweest van het stoomschip de 'Glennfalloch', dat het derde exemplaar was van een klasse schepen die gebouwd werden door scheepsbouwer River Clyde shipyards of the London & Glasgow E. & I,  gesitueerd in Govan, Glasgow. Het schip werd voltooid in 1873 en bezorgd bij haar eigenaren Alan C. Gow & Company, Scotland. Dit type schip werd speciaal in dienst genomen voor de lijn naar Penang, Malakka en Singapore. In 1897 werd het schip verkocht aan de Singaporese rederij Lim Ho Puah. Waarschijnlijk blijft Henry kapitein tot zijn dood. Henry en Annetta Maria trouwen  op 4 september 1902 te Singapore. Henry is dan 44 en Annetta Maria 39. Hij adopteerde Annetta Maria's kinderen zodat ze zijn achternaam konden dragen. Samen krijgen ze nog twee zoons, Harding Stanley in 1900 en Robert Andrew in 1902. ze vestigen zich in een huurwoning op 5-2  Kramat road in Singapore. Henry overlijd veel te vroeg en ligt begraven in de Kampong Java Road cemetery, dat in de jaren 80 werd verwijderd voor de bouw van het openbare Kampong Java park. Opnieuw staat Anetta Maria er alleen voor.

 

Richard Frederick Day (Fred)
Een derde partner vindt ze in zeevaarder Richard Frederick Day. Fred, oud zeevaarder, wordt hotelmanager in het Hotel de la Paix in de Colemanstreet. Dit hotel was een van de eerste fatsoenlijke hotels in Singapore. Het is gebouwd in 1865. In advertenties, geplaatst in George Murray Reith’s Handboek voor Singapore en in de 1902 edititie van de Singapore and Straits Directory, wordt Hotel de la Paix beschreven als een first-class hotel located in “one of the healthiest and most central localities of the city”, and “within easy distance of telegraph, post and other offices”. De advertenties melden ook de hotel’s telephonic communication to all parts of the city; its unparalleled cuisine; quality wines and spirits; comfortable beds; and the well-furnished sitting rooms, showers, cold baths and billiard tables. Het gebouw is gesloopt in 1965 om ruimte te maken voor het Peninsula Shopping Centre. Onder een foto van het Hotel de la Paix, Singapore. Annetta Maria zou volgens Anton Pieter Makatita in Singapore ook een boutique hebben gehad. Richard en Annetta Maria krijgen een zoon genaamd Richard, roepnaam Dicky.  

 

Anetta Maria en Fred stierven beiden in de jaren '30 in Singapore. Richard Frederick Day overleed voor Annetta Maria en zijn wens was om te worden gecremeerd en zijn as verstrooid in de zee. De reden was dat hij het grootste deel van zijn leven zeeman en scheepskapitein was geweest en hij van de zee hield.

 

Later, toen ook Annetta Maria overleed, vertelde ze haar familie dat ze ook gecremeerd wilde worden en dat haar as in zee zou worden uitgestrooid, zodat ze in het hiernamaals weer samen met haar geliefde echtgenoot Richard Frederick Day zou kunnen zijn. Robert Andrew Deans was een van haar zonen die het crematievuur heeft aangestoken.

 

 

 

EN


Anetta Maria, who called herself Maria or Marie, was born on december 1862, in Bandung, back then still a tiny village, where she spent her younger years. After the passing away of her father she moved to Batavia with her siblings and aunt. After her mother had passed away,  father Dorus Pieter married her mother's younger sister.  After Dorus died, his wife and the children moved to Batavia where they could get proper education.  One day she left Batavia and went to Singapore . According to her nephew Antopn Pieter Makatita, she went there with a man called  Händel from Switzerland. That relationship ended. As a single parent, she raises several children. No one knows wether these children were her biological children. Two of these children are known by name. One is Deniis and another is Gustave Alphonso. They recieve their last name from Anetta Second husband. Gustave Alphonso I find in the Straits Settlement Blue book for the year 1926. He is mentioned as a clerk at the postoffice, where he works as senior mailofficer. It appears that he got job on july 1, 1926. His annual salary was 900 Singapore dollars. According to a genealogy I foun on the internet he was born in 1880. It's a genealogy of Burghers en Eurasians. In 1931 he became inspector of postmen, 1 grade.

 


Short after her period with Händel, she met Henry Deans, born in 1858, Newton-upon-Ayr, Ayrshire, Scotland. Henry is a sailor. Among other assignments, he was captain of a steamship called the 'Glennfalloch', wich was the third copy of ships build by shipbuilder River Clyde shipyards of the London & Glasgow E. & I,  situated in Govan, Glasgow. The ship was finished and delivered in 1873 at her new owners Alan C. Gow & Company, Scotland. This type of ship was especially used for the line to Penang Malakka and Singapore. In 1897 the ship was sold to Singapore shipping company Lim Ho Puah. henry remained captain untill his death. Henry and Anetta Maria got married on september 4, 1902 in Singapore. henry is 44 years old. Anetta Maria is 39 years old. As earlier was mentioned, Henry adopted Anetta Maria's children so he could give them his family name. They lived at a rental house on Kramat road in Singapore. Henry died and was buried in the kampong Java road cemetery, that was demolished in the 80's. There's a new  new park called Kampng Java road. Now, Anetta Maria is a single parent again.   

Anetta Maria finds her third partner in Richard Frederik Day (Fred). Fred, who initially was a sailor, became the hotelmanager of Hotel de la Paix in Colemanstreet. Back then this hotel was one of the finest hotels in Singapore. It was build in 1865. in George Murray Reith’s manual for Singapore and in the 1902 edition of the Singapore and Straits Directory, Hotel de la Paix is described as a first-class hotel located in “one of the healthiest and most central localities of the city”, and “within easy distance of telegraph, post and other offices”. De advertenties melden ook de hotel’s telephonic communication to all parts of the city; its unparalleled cuisine; quality wines and spirits; comfortable beds; and the well-furnished sitting rooms, showers, cold baths and billiard tables. The building was demolished in 1965 to make way for the Peninsula Shopping Centre. below is a picture of the Hotel de la Paix, Singapore. According to her nephew Anton Pieter Makatita, Anetta Maria also owned a boutique. Fred and Anetta Maria had a son named Richard. His nickname was Dicky.

 

 

Anetta Maria and Fred both passed away in Singapore in the 1930's. Richard Frederick Day pre-deaceased Annetta Maria and his wish was to be cremated and his ashes scattered in the sea. The reason was because he had been a sailor and a ship’s captain most of his life and he loved the sea.

Later on when Annetta Maria also passed away, she told her family that she also wished to be cremated and her ashes scattered in the sea so that she could once again be joined with her beloved husband Richard Frederick Day in the after life. Robert Andrew Deans was one of her sons who actually lit the cremation fire.

Links, Anetta MAria en het oude Hotal de la Paix. Rechts Fred day met zijn stiefkleinzoon

On the left, Anetta Maria, and the Hotel de la Paix. On the right, Fred Day with his stephgrandson

Onder een officieel kopie uit de burgerlijke stand van Singapore van de trouwakte van Anetta Maria Kesler en Harry Deans, opgemaakt in 1965. In de kolom 'condition' wordt spinster vermeld. Daarmee wordt een oudere ongetrouwde dame bedoeld. 

Below is a official copy from the Civil registration of fice of Henry Deans and Anetta Maria Kesler's marriage certificate from 1965. The word 'spinster' means an older unmarried woman.

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb