John William Kesler


John William is een zoon van Dorus Pieter Kesler en waarschijnlijk de chinese Len Zie Tjam. De initialen van John William kom ik tegen in de regeringsalmanak van 1886, als inwoner van Batavia. Vanaf de almanak van 1901 staat een J.W. Kesler of Kessler geregistreerd als ambtenaar. Hij komt als commies in de algemene rekenkamer terecht, waar ook broer David Pieter werkzaam is geweest (1903 eervol ontslag). John William klimt aldaar gedurende de jaren op tot eerste commies. De almanak van 1908 vermeldt dat John William op 13 oktober 1906 te Batavia de inlandse vrouw Sabena Baharudin huwt. Ik kom John William in de almanak van 1922 voor een laatste keer tegen vermeld als ambtenaar. Het jaar daarop ontbreken zijn initialen. Die van broer D.P. staan vermeld tot 1934. Een overlijdensakte van John William vind ik niet terug. John William is geboren te Bandung op 14 augustus 1866. Het Bataviaasch nieuwsblad van 18-08-1939 vermeldt het overlijden van een heer J.W. Kesler te Batavia op 6 augustus 1939. 

 


John William is the son of Dorus Pieter Kesler and probably the chinese Len Zie Tjam. John's initials I find in the government almanac of 1886, being a citizen of Batavia. Since the almanac of 1901 a J, or J.W. Kesler is registrated as a civil servant. He works at the general audit office, where his brother David Pieter also spent his working live. During the years John William would climb up to become first class civil servant administration. The Almanac of 1908 mentiones John married Sabena Baharudin on october 13, 1906. The last time John is mentioned in the Almanac is the year 1922.  After that his initials don't appear in the Almanac anymore, where as his brother David Pieter is mentioned untill 1934. I did not find any notice of his passing away. John William was born on august 14, 1866. The Batavian Newspaper of august 18, 1939 mentiones the passing away of a mr J.W. Kesler in Batavia on august 6, 1939. 

Via de Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine 1836-1940, vind ik een extract van zijn carrière terug. John William blijkt op 2 mei 1922  eervol te zijn ontslagen uit 's lands dienst als hoofdcommies bij de algemene rekenkamer te Batavia. In een aantekening valt te lezen dat hij inderdaad de J.W. Kesler is, die is overleden te Batavia op 6 augustus 1939.

 

Via the 'Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine 1836-1940' in te Dutch archives, I find an extract of John Williams career. It says that John William is honorably discharged at may 2, 1922, after working as head civil servant at the general audit office.  A note confirms that he has passed away at august 6, 1939.

Kinderen

Volgens de familie hadden John William en Sabena een dochter en twee zonen: 

Wilhelmina Cramm
Martinus Kesler
Jan Kesler

 

Children

According to his family, John William and Sabena had a daughter and two sons:

Volgens kleinzoon John David is Sabena maar liefst 13 x zwanger geweest. Sabena was ongeveer 10 jaar ouder dan John William. Zij is geboren in 1854 en overleed in 1954. Zij was nooit ziek, dronk regelmatig geneeskrachtige kruiden en liep nog zelfstandig rond.

 

 

 

According to his grandson John David, Sabena was pregnant 13 times. Sabena was 10 years older than her husband. She was born in 1854 and passed away in 1954. She was never ill, drank medicinal herbs regularly and was even able to walk.

 

 

 

 

Onder twee oude foto's van John William en zijn echtgenote Sabena:

 

below two old pictures of John William and his wife Sabena.

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: