Petronella Kesler

Petronella is een dochter van Dorus Pieter Kesler en waarschijnlijk de Chinese Len Zie Tjam. Tot 1871 woonde zij in Bandung. Na de dood van vader Dorus in 1871 verhuist moeder met kinderen naar Batavia. Petronella, bijgenaamd Nelly, en Martinus Theodorus Mossel gaan in ondertrouw op 2 december 1891. Ze trouwen op 10 december 1891 te Batavia.  9 maanden later wordt hun 1e kind geboren. In 1893 volgt hun tweede kind.

 

Petronella is the daughter of Dorus Pieter kesler and probably the chinese Len Zie Tjam. She lived in Bandung untill 1871. After the death of her father in 1871, she moved to Batavia with her mother and siblings. Petronella, nickname 'Nelly,' married Theodorus Mossel on december 10, 1891. 9 months later their first child is born. In 1893 their second child comes. 

In het Bataviaasch Nieuwsblad van 5 april 1894 staat het volgende vermeld:

KENNISGAVE.

Wegens dringende familie omstandigheden is de zaak van ondergeteekende voor eenige dagen gesloten. 2271 M. TH. MOSSEL, PASSAR BAROE WEST (Batavia). Juwelier, Horlogemaker.

Martinus Theodorus is later werkzaam bij het departement van gouvernementsbedrijven, onderafdeling techniek der telefonie, als telefoonopzichter.

In 1904 wordt hun derde kind geboren.

 

 

In the Batavian newspaper of april 5, 1894 the folowing messages is placed:

NOTICE:

because of family matters our business is closed for a couple of days. 2271 M.Th. MOSSEL, PASSAR BAROE WEST (Batavia), Jeweler, watchmaker.

Later on Martinus Theodorus worked at the governmentcompany, departement telephoe technics., where he was the supervisor.

 

In 1904 their third child was born. Het gezin Mossel woont in de beginjaren van de 20ste eeuw te Batavia in ieder geval  op adres Boegoer 117. 

 

In the first years of 1900, the Mossel family's Batavia adress is Boegoer 117.

Petronella overlijdt in maart 1934. Op het aarden graf klasse II op de Nieuwe Begraafplaats te Bandung staat vermeld Hier rust / Petronella Mossel / geb. Kesler / 21-8-1867 - 28-3-1934.

 

In het Bataviaasch Nieuwsblad van 18 augustus 1934 lees ik de volgende advertentie:

 

* M. Th. Mossel *
 te Bandoeng is te zijnen huize overleden de heer M. Th. Mossel, gepensioneerd ambtenaar bij den Post , Telegraaf en Telefoon-dienst.

Martinus Theodorus Mossel overlijdt te Bandung op 13-08-1934 (Roosjeroos.nl)

Petronella passed away in march 1934.  She was buried at the 'New Cemetery' in Bandung. On the tombstone the following tekst is placed: Hier lies Petronella Mossel, born Kesler 21-08-1867  -  28-03-1934.  

 

In the Batavian Newspaper of august 18, 1834 I read the following message:


* M. Th. Mossel *
 In Bandoeng in his house, mr M. Th. Mossel, retired civil servant  at the Post , Telegraph and Telephone service, has passed away.

Martinus Theodorus Mossel passed away in Bandung on august 13, -1934 (Roosjeroos.nl)

 

Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren:

 

East Indies: Studbook of civil servants

 

Kinderen/children

Theodora Catharina Batavia 1892

Marie Mossel Batavia 1893

Jacob

Johanna Petronella Mossel, Batavia 1904

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: