Jacob Mossel

NL
Derde kind en zoon in het gezin van Petronella Kesler en Martinus Theodorus Mossel is volgens Jan Kesler ene  Jacob.  Hij moet tussen Marie (1893) en Josephine (1903) in zijn geboren. Hij zou als opzichter bij de Staatsspoorwegen (SS) gewerkt hebben in Atjeh. Als ambtenaar vind ik een J.F. Mossel terug die gewerkt heeft als opzichter in en om Batavia en later op Sumatra. Er zijn meerdere Mossels te vinden met de voornamen Jacob Frederik   .

 

 

EN
According to Jan Kesler, the third child and son in the family of Petronella Kesler and Martinus Theodorus Mossel is  Jacob. He must have been born between Marie (1893) and Josephine (1903). He is said to have worked as a supervisor at the State Railways (SS) in Aceh. As a civil servant I find a J.F. Mussel who has worked as a supervisor in the area of Batavia and later on in Sumatra. There are several persons with the name Jacob Frederik Mossel.

Ik heb een Jacob Frederik Mossel gevonden, geboren te Batavia op 17 februari 1897. Helaas zonder krantenbericht om dit te bevestigen.  De regeringsalmanak van Nederlands-Indië geeft de volgende resultaten:

 

Regerinsalmanak adresboek 1923/24/25
Mossel, J.F. Onderopzichter Staatsspoorwegen - Wl. Salemba 13
Regerinsalmanak 1926/27/30
Mossel, J.F. Opzichter 1e klasse Staatsspoorwegen - Wl.
Regerinsalmanak 1932/34/38/41
Mossel, J.F. Opzichter 1e klasse Staatsspoorwegen - Koeta Radja (Palembang, Sumatra)

Er wordt geen echtgenote vermeld.  Ik vermoed dat als deze Jacob niet vrijgezel is gebleven, hij wellicht kinderen had met een Indonesische dame. Ik kom hem niet op het spoor in Nederland.

I found a Jacob Frederik Mossel, born in Batavia on February 17, 1897. Unfortunately without a newspaper report to confirm this. The governmentalmanacs of the Dutch Indies give the following results:

 

Government Almanac Directory 1923/24/25
Mossel, J.F. Superintendent State railways - Wl. Salemba 13
Government Almanac Directory 1926/27/30
Mossel, J.F. Supervisor 1e class State railways - Wl.
Government Almanac Directory 1932/34/38/41
Mossel, J.F. Supervisor 1e class State railways - Koeta Radja
(Palembang, Sumatra)

There's no wife mentioned. I suspect that if this Jacob didn't stay single, he had children with an Indonesian lady. I could not find a trail of him in the Netherlands.

 

Bronnen:

Stanboomgegevens Jan Kesler (Batavia 1903), Regeringsalmanakken Nederlands-Indië, Roosjeroos, Delpher

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb