Jan Kesler

NL
Jan Kesler was een zoon van John William Kesler en Sabena Basaroedim. Hij is volgens de Regeringsalmanakken geboren te Batavia op 27 oktober 1903. In diezelfde  regeringsalmanakken vind ik behalve zijn geboortedatum ook een vermelding in het adresboek van 1941:

Kesler, J. - Maandg. Ind. pensioenfondsen - Bandoeng. Ik weet niet zeker of dit Jan Kesler betreft, want dat zou dan inhouden dat hij rond die tijd in Bandung terecht is gekomen. Via zijn zoon ontvang ik een oude foto. Zoon John David vult aan dat vader Jan in Nederlandse tijd als kashouder bij het Spoor heeft gewerkt. Tijdens de overgang naar de republiek heeft Jan gewerkt als hoofd motor transportdienst van Oost Indonesië en nadien werkte hij voor de Republiek Indonesia als hoofd rijksbegroting.

Als ik wat verder speur kom ik meer te weten.  Jan's Japanse interneringskaart bevestigt mijn vermoeden: Father's name : Kesler J.  Mother's name :Sabena Baharoedim. De destination of report gaat naar een adres in Batavia.

 

 

EN
Jan Kesler was a son of John William Kesler and Sabena Basaroedim. According to the Government Almanacs, he was born in Batavia on October 27, 1903. In those same government almanacs, I find, in addition to his date of birth, an entry in the 1941 address book: Kesler, J. - Maandg. ind. pension funds - Bandung. I'm not sure if this concerns Jan Kesler, because that would mean he ended up in Bandung around that time. I receive an old photo through his son. Son John David adds that father Jan worked as a cashier at the Railway during the Dutch period. During the transition to the Republic, Jan worked as head of the motor transport service of East Indonesia and afterwards he worked for the Republic of Indonesia as head of the national budget. When I dig a little further, I find out more. Jan's Japanese internment card confirms my suspicion: Father's name : Kesler J.  Mother's name : Sabena Baharoedim. The destination of report goes to an address in Batavia.

Volgens https://naturalisaties.decalonne.nl/ is Jan genaturaliseerd op 11-10-1967.  Jan is op het moment van naturalisatie woonachtig in Bergen op Zoom, en echtgenoot van Lai Mambe/Maria Post. Op diezelfde dag wordt op 11-10-1967 aan de echtgenote van Jan Kesler toestemming verleent om de naam "Maria Post" te gebruiken. Zij heet van origine Lai Bambe en is geboren te Rantepao, Sulawesi. Betreft Kamerstuknummer 9339, Recordnummer 8692. Zoon John David Kesler vult aan dat zijn moeder  Van Toraja afkomst (midden Celebes) is.

 

 

According to https://naturalisaties.decalonne.nl/  Jan was naturalized on 11-10-1967. At the time of naturalization, Jan lived in Bergen op Zoom and is husband of Lai Mambe/Maria Post. On the same day, on 11-10-1967, Jan Kesler's wife was granted permission to use the name "Maria Post". Her name is Lai Bambe and she was born in Rantepao, Sulawesi. Concerns Parliamentary Paper Number 9339, Record Number 8692. Son John David Kesler adds that his mother  is of Toraja descent (central Celebes).

 

 

Via Online begraafplaatsen vind ik Jan en zijn vrouw terug in Roosendaal waar ze begraven zijn op Begraafplaats Zegestede op de Rucphensebaan 95:
Jan Kesler geboren 27-10-1903 en overleden 19-05-1984 in de leeftijd van 80 jaar en Maria Post geboren 21-04-1930 en overleden op 24-01-2014 in de leeftijd van 83 jaar. Over de naam 'Lai Bambe', genoteerd bij de naturalisatie, wordt op de grafsteen niets vermeld.

Through a website about online Cemeteries I find Jan and his wife in Roosendaal where they are buried at Zegestede Cemetery at Rucphensebaan 95: Jan Kesler born 27-10-1903 and died 19-05-1984 aged 80 and Maria Post born 21-04-1930 and died 24-01-2014 aged 83. Nothing is mentioned on the tombstone about the name 'Lai Bambe', noted with the naturalization.

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken Nederlands Indie / Roosjeroos.nl
Japanse interneringskaarten via Nationaal Archief
Naturalisaties: naturalisaties.decalonne.nl
Begraafplaatsen online

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: