Jeanne
NL
Jeanne Kessler was een dochter van David Pieter Kessler en Elisabeth Brouwer.  Zij trouwde de in Hummelo en Keppel geboren Christiaan Pantekoek te Semarang op 21 juli 1920. Jeanne was onderwijzeres van beroep. Jeanne kwam om het leven na een auto ongeluk in de gemeente Etterbeek in Brussel. Ze overleed op 13 juli 1959 om 16:25 uur. Jeanne was toen al weduwe. Haar huwelijk bleef kinderloos. Haar neefje Anton Pieter Makatita behandelt als advocaat vanuit London de boedelverdeling. Om deze te kunnen maken stelt hij een document op van alle nakomelingen van David Pieter Kessler en Elisabeth Brouwer. Dit document vormde voor mij een prachtige basis om de gehele familie Kessler in kaart te brengen. Christiaan en Jeanne woonden in 1939 in Den Haag. Ik kom hun gegevens tegen in de volkstelling, zie fragment onder. Daaronder het document voor de boedelverdeling.

 


EN
Jeanne Kessler was a daughter of David Pieter Kessler and Elisabeth Brouwer. She married Christiaan Pantekoek in Semarang on July 21, 1920, born in Hummelo en Keppel. Jeanne was a teacher by profession. Jeanne died after a car accident in the municipality of Etterbeek in Brussels. She died on July 13, 1959 at 4:25 PM. Jeanne was already a widow at the time. Her marriage remained childless. Her nephew Anton Pieter Makatita handles the estate division as a lawyer from London. In order to be able to make these, he prepares a document of all descendants of David Pieter Kessler and Elisabeth Brouwer. This document formed a wonderful basis for me to map the entire Kessler family. Christiaan and Jeanne lived in The Hague in 1939. I find their data in the census, see fragment below. Below that is the document for the estate division.

Onder een fragment uit het stamboek van Indische pensioenen van Ambtenaren en Militairen 

Below is an excerpt from the studbook of Indian pensions of civil servants and soldiers

 

Het begin van mijn zoektocht naar de voorouders van mijn grootvader Teddy Kessler begon met onderstaand document. Hierin wordt het gezin samengesteld van zijn grootouders David Pieter Kessler en Elisabeth Brouwer. Dit document is opgemaakt na het overlijden van weduwe Jeanne Kessler in de gemeente Etterbeek, Brussel. De zoon van een van haar zusters, Anton Pieter Makatita is advocaat en neemt de verdeling van haar nalatenschap voor zijn rekening.

Ik heb ze, behalve Theodorus, allemaal ontmoet, deze oudooms en oudtantes. Zelfs oom Edwin uit de Verenigde Staten, die in de jaren 80 of 90 een bezoek deed aan Nederland. Alle broers en zusters werden op 1 grote foto gezet. De interesse naar mijn voorouders speelde nog niet. Ik was te druk met het ontdekken van de wereld. Op latere feesten en verjaardagen zag ik de meesten ook nog eens terug. Oom Piet zagen we in zijn oudere dagen het meest. En dan zagen we Oom John en tante Ida uit Schijndel ook vaak.  Zo jammer dat ik hen toen niet al de oren van het hoofd heb gevraagd. Nu kan het niet meer. Aan de andere kant vraag ik me af hoeveel zij zelf eigenlijk wisten. Tante Noes (Lodola) heb ik op haar 90ste verjaardag nog bezocht. En naast de leuke anekdotes en verhalen, kon ik ook rekenen op prachtige foto's van vroeger!

 

The beginning of my search for the ancestors of my grandfather Teddy Kessler started with the document below. In this the family is composed of his grandparents David Pieter Kessler and Elisabeth Brouwer. This document was drawn up after the death of widow Jeanne Kessler in the municipality of Etterbeek, Brussels. The son of one of her sisters, Anton Pieter Makatita, is a lawyer and is responsible for the division of her estate. I have met all of them except Theodorus, these great-uncles and great-aunts. Even Uncle Edwin from the United States, who visited the Netherlands in the 80s or 90s. All brothers and sisters were put on 1 large photo. The interest in my ancestors had not yet played a role. I was too busy exploring the world. I saw most of them again at later parties and birthdays. We saw Uncle Piet the most in his older days. And then we often saw Uncle John and Aunt Ida from Schijndel. Such a shame I didn't ask them all then. Now it is no longer possible. On the other hand, I wonder how much they themselves actually knew. I visited Aunt Noes (Lodola) on her 90th birthday. And besides the nice anecdotes and stories, I could also count on beautiful photos from the past!

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb