Louise
NL
Louise Kessler, ook wel Lolly genoemd, was een dochter van David Pieter Kessler en Elisabeth brouwer. Zij trouwde op 17 juli 1918 koopman Richard Liesendahl. Hij is directeur van maatschappij de Vlijt. Louise is onderwijzeres. Ze legt haar werk neer als zij zwanger raakt in 1918. Hun eerste dochter Else overlijdt na tien dagen op 28 maart 1919. Op 21 januari 1923 wordt hun zoon Hans geboren. Otto ziet het levenslicht het jaar daarop op 13 juni. In het Bataviaasch nieuwsblad van 24-08-1926 vind ik het gezin in de scheepslijsten onderweg naar Amsterdam. In april 1927 komen ze terug. Het huwelijk houdt geen stand. In 1930 vestigt Richard Liesendahl zich op de Alaydroeslaan nummer 5 te Weltevreden. Hij treedt dat zelfde jaar in het huwelijk met Alphonsina Hornatter.

Richard vertrok naar Duitsland met zijn oudste zoon Hans. Jongste zoon Otto bleef bij zijn moeder. Louise lijkt de rest van haar leven alleen door te brengen. Ze overlijdt op 1 oktober 1945 in Bandung. Ik vermoed in een Jappenkamp. Onder diverse krantenberichten over hun huwelijk, de geboorte van hun kinderen, werk en een nieuw huwelijk voor R. Liesendahl.


EN
Louise Kessler, also known as Lolly, was a daughter of David Pieter Kessler and Elisabeth brewer. She married merchant Richard Liesendahl on July 17, 1918. He was director of society De Vlijt. Louise was a teacher. She gave up her job when she became pregnant in 1918. Their first daughter Else died after ten days on March 28, 1919. On January 21, 1923, their son Hans was born. Otto was born the following year on June 13. In the Bataviaasch newspaper of 24-08-1926 I find the family in the ship lists on their way to Amsterdam. They return in April 1927. The marriage didn't last. In 1930 Richard Liesendahl settled at number 5 Alaydroeslaan in Weltevreden. That same year he married Alphonsina Hornatter. Richard  left for Germany with his eldest son Hans. Youngest son Otto stayed with his mother. Louise seemed to have spent the rest of her life alone. She died on October 1, 1945 in Bandung. I suspect in a Japanese camp. Below are various newspaper reports about their marriage, the birth of their children, work and a new marriage for R. Liesendahl.

 
 
 
 
 
 

 

 

Op onderstaande foto's links Louise, rechts Louise met kind en ik vermoed haar vader David Pieter. Beide foto's moeten rond 1923 zijn genomen. Daaronder 2x Louise met zoon Hans, gezien de datum.

On the photos below on the left Louise, on the right Louise with child and I suspect her father David Pieter. Both photos must have been taken around 1923. Below 2x Louise with son Hans, given the date..

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: