Maria Francisca

NL
Maria Francisca is een dochter van David Pieter Kessler en Elisabeth Brouwer. Zij trouwt ambtenaar Lucas Makatita, van Ambonese afkomst. Het stel trouwt te Buitenzorg op 10 juli 1912. Op 16 juni 1913 ziet zoon Anton Pieter het levenslicht. Anton Pieter zou tijdens de onafhankelijkheid van Indonesie als handelsattaché bij de Indonesische Ambassade in London openlijk partij hebben gekozen voor de Padangse tegenregering in 1958. Dat kostte hem zijn baan. Anton Pieter werd door de indonesische regering teruggefloten maar vestigde zich in London. Zoon Victor Lucas, geboren te Batavia op 30 mei 1919,  vecht in Europa in de 2e wereldoorlog. Hij sterft op 9 april 1942 te Dijon, Frankrijk. Hij is dan 22 jaar. Er worden ook nog twee dochters geboren. Op 2 oktober 1916 is dat Catharina Elisabeth en op 5 januari 1922 is dat Jeanne Cornelie Louise. Het gezin Makatita blijkt ook enkele jaren in Den Haag te hebben gewoond. Hun namen duiken op in een volkstelling. Te zien is dat zij in Den Haag kwamen wonen op 6 augustus 1927 in de Zonnebloemstraat nr 41. 

Lucas en Maria Francisca verhuizen in november 1937 met hun dochters weer naar Indië. De beide zonen verblijven in leiden. Anton verhuist naar de Schelpenkade 45 in Leiden. Victor verhuist naar de Zeemanslaan 30 maar komt al snel daarna bij zijn broer terecht. Lucas overlijdt op 2 augustus 1950 te Bandung. Maria Francisca vestigt zich na de oorlog weer in Den Haag waar ze overlijdt op 1 maart 1977. Maria Francisca is dan 89 jaar oud.

 

EN
Maria Francisca is a daughter of David Pieter Kessler and Elisabeth Brouwer. She marries civil servant Lucas Makatita, of Ambonese descent. The couple married in Buitenzorg on July 10, 1912. On June 16, 1913, their son Anton Pieter was born. During Indonesia's independence, Anton Pieter is said to have openly sided with the Padang counter-government in 1958 as a commercial attaché at the Indonesian Embassy in London. This cost him his job. Anton Pieter was called back by the Indonesian government but settled in London. Son Victor Lucas, born in Batavia on May 30, 1919, fought in Europe in the 2nd World War. He died on April 9, 1942 in Dijon, France. He is then 22 years old. Two more daughters are also born. On 2 October 1916 it is Catharina Elisabeth and on 5 January 1922 it is Jeanne Cornelie Louise. The Makatita family also appears to have lived in The Hague for several years. Their names turn up in a census. It can be seen that they came to live in The Hague on August 6, 1927 in the Zonnebloemstraat no. 41.


Lucas and Maria Francisca move back to the Indies with their daughters in November 1937. The two sons reside in Leiden. Anton moves to 45 Schelpenkade in Leiden. Victor moves to Zeemanslaan 30 but soon ends up with his brother. Lucas died on August 2, 1950 in Bandung. Maria Francisca settled again in The Hague after the war, where she died on 1 March 1977. Maria Francisca was then 89 years old.

Linksonder een trouwfoto van Maria Francisca en Lucas Makatita. Rechtsonder Lucas en Maria Francisca met hun dochter Jeanne Cornelie Louise en kleinzoon Leo (Haring) 

Below on the left a wedding photo of Maria Francisca and Lucas Makatita. Below on the right right Lucas and Maria Francisca with their daughter Jeanne Cornelie Louise and grandson Leo (Haring)

Onder een fragment uit het stamboek van Indische pensioenen van Ambtenaren en Militairen 

Under an excerpt from the studbook of Indian pensions of civil servants and soldiers

Maria Francisca en Lucas krijgen 4 kinderen:

Anton Pieter

Catharina Elisabeth

Victor Lucas

Jeanne Cornelie Louise

Maria Francisca and Lucas had 4 children:

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb