Marie Mossel Batavia 1893

NL
Tweede kind en dochter in het gezin van Petronella Kesler en Martinus Theodorus Mossel is Marie. Zij is geboren te Batavia op 21 december 1893. Een bericht in het Bataviaasch handelsblad van 22-12-1893 getuigd hiervan.

 

 

EN
Second child and daughter in the family of Petronella Kesler and Martinus Theodorus Mossel is Marie. She was born in Batavia on December 21, 1893. A report in the Bataviaasch Handelsblad of December 22, 1893 bears witness to this.

Marie bouwt een administratieve carrière op:

Marie works on her administrative career:

 

Ook Marie doet Nederland aan eind 1931. Negen maanden later verlaat ze Nederland weer. Ze is alleen en ik vermoed met groot verlof. 

 

Marie also visits the Netherlands at the end of 1931. Nine months later she leaves the Netherlands again. She is alone and I suspect on great leave.

Ook Marie komt terug en vestigt zich in Nederland. Ze komt in Wassenaar terecht.  In het adressenboek van Wassenaar van 1951 en 52, wordt ze vermeld als bewoner op de Eikenlaan 3-5, zonder beroep. Op de Eikenlaan bevond zich op dat moment de Sint Jacobusstichting, onderdeel van de Franciscanessen van Aerdenhout. Over deze stichting vermeld archieven.nl:

 

In 1923 werd de Sint Jacobusstichting gestart, een kliniek voor psychiatrisch-neurotische patiënten. De congregatie werd aangezocht de zorg voor de patiënten op zich te nemen. In 1936 werd de Sint Ursulakliniek geopend voor neurologie en neurochirurgie. In 1968 zijn de zusters in drie groepen uiteengegaan toen er ruimte moest worden gemaakt voor de verpleging.

Marie also returns and settles in the Netherlands. She ends up in Wassenaar. In the address book of Wassenaar from 1951 and 52, she is listed as a resident at Eikenlaan 3-5, without occupation. At that time, the Sint Jacobusstichting, part of the Franciscan Sisters of Aerdenhout, was located on Eikenlaan. Archives.nl mentions about this foundation:

 

In 1923 the Sint Jacobusstichting was started, a clinic for psychiatric neurotic patients. The congregation was asked to take care of the patients. In 1936 the Sint Ursula clinic was opened for neurology and neurosurgery. In 1968 the sisters split up into three groups when space had to be made for nursing.

 

Marie Mossel overlijdt op 27 januari 1956 te Wassenaar, ongehuwd. 

 

Unmarried Marie Mossel passed away on january 27, 1956 in Wassenaar

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: